0 results

1. MWENENDO WA TABIA ,KAZI NA MAARIFA

0 results

ALAMA ZA KUPIMA

A=Vizuri sana, B=vizuri C=Wastani, D=Hafifu, F=Dhaifu sana

2. MAONI/MAPENDEKEZO YA WALIMU

a.Mwalimu wa Darasa

a.Mwalimu Mwandamizi Taaluma

3. MAAGIZO NA MAELEKEZO

a. Kumiliki simu

Ni marufuku kwa mwanafunzi kuwa na simu shuleni

b. Gharama za mtihani na majaribio

i. Tsh 20,000=Muhula wa kwanza

ii. Tsh 20,000=Muhula wa pili

c. Kufunga na kufungua shule

Shule imefungwa leo tarehe 28.11.2017, itafunguliwa 07.01.2018 kwa wanafunzi wa bweni na 08.01.2018 kwa wanafunzi wa kutwa

© 2017 Kawawa JKT Secondary School. All Rights Reserved.